-

اوباش روانی 100 -

فصل اول - قسمت 7

Mob Psycho 100 - S01 - E07
کارگردان: Takashi Kawabata نویسنده: Hiroshi Seko
نام قسمت: قسمت هفتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

مدرسه راهنمایی سالت توسط رئیس شورای دانش آموزی تحت نظافت عمیق قرار می گیرد و یکی از اراذل و اوباش پس از دیگری هدف قرار می گیرد.