-

اوباش روانی 100 -

فصل اول - قسمت 11

Mob Psycho 100 - S01 - E11
کارگردان: Takebumi Anzai نویسنده: Hiroshi Seko
نام قسمت: قسمت یازدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

موب ، ریتسو و ترو در اتاقی گیر افتاده اند که نمی توانند از قدرت خود استفاده کنند.