-

اوباش روانی 100 -

فصل اول - قسمت 3

Mob Psycho 100 - S01 - E03
کارگردان: Katsuya Shigehara نویسنده: Hiroshi Seko
نام قسمت: قسمت سوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

خیلی خوب است که موب به باشگاه بهبود بخش بدن پیوسته است ، اما وقتی در امتداد رودخانه می دوید ، ناگهان بیهوش می شود.