-

اوباش روانی 100 -

فصل اول - قسمت 6

Mob Psycho 100 - S01 - E06
کارگردان: Takebumi Anzai نویسنده: Hiroshi Seko
نام قسمت: قسمت ششم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

روزهای مسالمت آمیز پس از جنگ موب با ترو دوباره برمی گردد. طبق معمول ، ریگن همچنان مردم را به عنوان روانی جعلی فریب می دهد.