-

آقای ملکه -

فصل 1 - قسمت 2

Mr. Queen - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سریال آقای ملکه قسمت دوم