-

آقای ملکه -

فصل 1 - قسمت 17

Mr. Queen - S01 - E17
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هفدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

همه از جمله چئول جونگ در کاخ از شنیدن خبر بارداری ملکه خوشحال هستند اما بنابراین یونگ از این موضوع راضی نیست.