-

آقای ملکه -

فصل 1 - قسمت 18

Mr. Queen - S01 - E18
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هجدهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

چئول جونگ برای محافظت از سو یونگ از قصر خارج می شود. بنابراین یونگ هنگام ترک بدون هیچ گونه توضیحی نگران اوست.