% 100

آقای ملکه -

فصل 1 - قسمت 1

Mr. Queen - S01 - E01
کارگردان:
نام قسمت: قسمت اول زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت اول سریال آقای ملکه