-

بلور تاریک: عصر مقاومت -

فصل 1 - قسمت 6

The Dark Crystal: Age of Resistance - S01 - E06
کارگردان: Louis Leterrier نویسنده: Kari Drake
نام قسمت: By Gelfling Hand زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

لوره برای کمک به برا از اتاقش بیرون می رود. با انتشار اخبار مربوط به عمل ژنرال ، سلادون ماودراهای دیگر را به ارگ فرامی خواند.