دانلود اپلیکیشن
Simon Pegg

Simon Pegg

بازیگری فیلم5

پوستر بازیکن شماره یک آماده
بازیکن شماره یک آماده
Ready Player One
2018
پوستر ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
Mission: Impossible - Fallout
2018
پوستر پارادوکس کلاورفیلد
پارادوکس کلاورفیلد
The Cloverfield Paradox
2018
پوستر عصر یخبندان: دوره برخورد
عصر یخبندان: دوره برخورد
Ice Age: Collision Course
2016
پوستر فراتر از پیشتازان فضا
فراتر از پیشتازان فضا
Star Trek Beyond
2016

نویسندگی فیلم1

پوستر فراتر از پیشتازان فضا
فراتر از پیشتازان فضا
Star Trek Beyond
2016

بازیگری سریال1

پوستر بلور تاریک: عصر مقاومت
بلور تاریک: عصر مقاومت
The Dark Crystal: Age of Resistance
2019