-

بیگانه -

فصل اول - قسمت 8

The Outsider - S01 - E08
کارگردان: J.D. Dillard
نام قسمت: Foxhead زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

با دیدن چیز بدی ، کلود با برادرش سیل در تنسی دوباره وصل می شود ، در حالی که هالی ، رالف ، یونسی و اندی به امید جداسازی نیروی شر و از بین بردن قتل بعدی آن ، وی را دنبال می کنند. در همین حال ، خانواده ای که از یک جشنواره غار محلی بازدید می کنند ، از یک برخورد خطرناک جلوگیری می کنند.