% 100

بیگانه -

فصل اول - قسمت 6

The Outsider - S01 - E06
کارگردان: Karyn Kusama
نام قسمت: The One About the Yiddish Vampire زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هالی تئوری غیرمعمول خود را در مورد ارتباط دو قتل کودک مرموز دیگر و پرونده فرانکی پترسون ارائه می دهد. در حالی که رالف تردید می کند ، یونسی ها با پذیرش بیشتری می گویند که آنها شروع به جستجوی کلود می کنند ، آخرین شخصی که با تری تماس برقرار کرده است. تلاش جانی برای درج گلور در گروهی از شهروندان نگران خود آتش سوزی ها را در پی دارد.