-

بیگانه -

فصل اول - قسمت 10

The Outsider - S01 - E10
کارگردان: Andrew Bernstein
نام قسمت: Must/Can't زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

این گروه در آخرین تلاش و کوشش ناامیدکننده خود برای ریشه کن کردن الکوکو ، خود را در معرض شرایط اوج قرار می دهد.