% 100

بیگانه -

فصل اول - قسمت 7

The Outsider - S01 - E07
کارگردان: Daina Reid
نام قسمت: In the Pines, In the Pines زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هالی تلاش حساب شده ای را برای کمک به یک جک بی ثبات اما متضاد انجام می دهد ، در حالی که محل زندگی آنها توسط رالف و آلک ردیابی می شود. بعد از مواجه شدن با شایعات شهر در اولین روز بازگشت به محل کار ، گلوری پیشنهاد هووی را در مورد چگونگی تضمین آینده مالی خانواده اش در نظر می گیرد.