-

تماس نهایی -

فصل اول - قسمت 8

The Final Call - S01 - E08
کارگردان:
نام قسمت: The Finale زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

کران در هم می شکند و به نقطهای کم برخورد می کند که به او در درک چارچوب ذهن کاپیتان کاران کمک می کند. او کاله را متقاعد می کند تا به او اجازه مذاکره با کاران را بدهد و کاله انتخاب سختی دارد. در همین حال ، کریشنامورتی یک درس آخر را به سیدهارت آموزش می دهد و درروو و سارا با احتمال واقعی یک فاجعه روبرو هستند. در یک فینال ناخن زدن ، طرح های سرنوشت روشن تر می شوند.