-

تماس نهایی -

فصل اول - قسمت 3

The Final Call - S01 - E03
کارگردان:
نام قسمت: Power of the Forces زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در حالی که کاران روزهای نیروی هوایی خود را به یاد می آورد ، کران نیز ارتباط قبلی با نیروهای مسلح دارد. مسافر کریشنامورتی به دانش آموزش سیدهارت پیوست و گفتگوی آنها درباره زندگی و مرگ ، جعبه پاندورا را باز می کند. در همین حال ، افسر ATS کاله کاران را تحریک می کند که سپس از فرود هواپیما امتناع می ورزد.