-

تماس نهایی -

فصل اول - قسمت 2

The Final Call - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: Off Comm زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در حالی که مسافران مشغول گفتگوهای خود هستند ، مهمان پرواز پاری با سؤالاتی از کران بمباران می شود. بعد از مسموم شدن هر دو خلبان ، کاران با ATC تماس می گیرد و درخواست فرود اضطراری می کند. با پیش بینی یک مورد ربودن ، کران در میادین ضد تروریستی (ATS) برای کمک فراخوانی می کند.