-

تماس نهایی -

فصل اول - قسمت 5

The Final Call - S01 - E05
کارگردان:
نام قسمت: Thundercloud زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

SL502 با ورود به رعد و برق گسترده ، در معرض خطر جدی قرار دارد. با این حال ، مهماندار هوا پری سعی می کند جبهه شجاعی را در پیش بگیرد. افسر کاله یقین دارد که کاران هواپیما را ربوده است و می خواهد که این پرونده به عنوان یک حمله تروریستی رفتار شود. در همین حال ، یک ارتباط جالب بین کریشنامورتی و Jaikrity Tyagi آشکار می شود.