-

ترور -

فصل اول - قسمت 4

The Terror - S01 - E04
کارگردان: Edward Berger نویسنده: David Kajganich
نام قسمت: Punished, as a Boy زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

حمله حیله گرانه به کشتی‌ها ثابت می‌کند که این افراد با یک موجود معمولی مبارزه نمی‌کنند و فرهنگ اینوئیت منطقه می‌تواند کلید بقای آن‌ها باشد.