-

ترور -

فصل اول - قسمت 8

The Terror - S01 - E08
کارگردان: Tim Mielants نویسنده: David Kajganich
نام قسمت: Terror Camp Clear زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

مرگ در شرایط مرموز باعث ایجاد پارانویا در میان افراد گروه می‌شود و ممکن است برخی از خدمه شورشی را طراحی کنند...