-

ترور -

فصل اول - قسمت 7

The Terror - S01 - E07
کارگردان: Tim Mielants نویسنده: Andres Fischer-Centeno
نام قسمت: Horrible from Supper زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در حالی که افراد برای نجات دادن خود تلاش می‌کنند، مجموعه ای از حوادث تکان دهنده میزان آسیب پذیری آن‌ها را افزایش می‌دهد و وضعیت آن‌ها را نشان می‌دهد.