دانلود اپلیکیشن

وایکینگ‌ها

- فصل پنجم
Vikings - S05
سال پخش: 2017 تعداد قسمت: 19

فصل‌های سریال

داستان فصل

فصل پنجم با تأیید رهبری ایور بی استخوان بر ارتش بزرگ هیتن آغاز می شود ، در حالی که لاگرتا به عنوان ملکه کاتگات سلطنت می کند.