دانلود اپلیکیشن
Danila Kozlovsky

Danila Kozlovsky

بازیگری فیلم1

پوستر چرنوبیل: پرتگاه
چرنوبیل: پرتگاه
Chernobyl: Abyss
2021

کارگردانی فیلم1

پوستر چرنوبیل: پرتگاه
چرنوبیل: پرتگاه
Chernobyl: Abyss
2021

بازیگری سریال1

پوستر وایکینگ‌ها
وایکینگ‌ها
Vikings
2013 - 2020