وایکینگ‌ها

- فصل سوم
Vikings - S03
سال پخش: 2015 تعداد قسمت: 10

فصل های سریال

داستان فصل

راگنار با وعده سرزمین جدید از زبان انگلیسی ، مردم خود را به سرنوشتی نامشخص در سواحل وسکس سوق می دهد.