-

پیکی بلایندرز -

فصل 4 - قسمت 3

Peaky Blinders - S04 - E03
کارگردان: David Caffrey نویسنده: Steven Knight
نام قسمت: Blackbird زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سنت از آرتور اهمیت دارد زیرا Changretta در زره Shelby چانه ای پیدا می کند و Changretta همچنان به برنامه ریزی روش هایی برای ادامه وندتا به ویران کننده ترین راه ممکن ادامه می دهد.