ورود به حلقه - فصل اول - قسمت 3

Into The Ring - S01 - E03
کارگردان: نام قسمت: قسمت پنجم و ششم
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا