ورود به حلقه - فصل اول - قسمت 2

Into The Ring - S01 - E02
کارگردان: نام قسمت: قسمت سوم و چهارم
زبان: زبان اصلی کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا