دووم پاترول

- فصل دوم
Doom Patrol - S02
سال پخش: 2020 تعداد قسمت: 8

فصل‌های سریال

داستان فصل

اعضای دووم پاترول اکنون خود را در اندازه اتومبیل های کوچک و سرگردان در مسیر اتومبیلرانی مسابقه ای اسباب بازی Cliff’s می بینند.