دانلود اپلیکیشن

دووم پاترول

- فصل اول
Doom Patrol - S01
سال پخش: 2019 تعداد قسمت: 15

فصل‌های سریال

داستان فصل

رئیس أموریتی از سایبورگ دریافت می کنند که نمی توانند آن را نادیده بگیرند و تغییر خواهند کرد.