دانلود اپلیکیشن
Brendan Fraser

Brendan Fraser

بازیگری فیلم3

پوستر نهنگ
دو زبانه
نهنگ
The Whale
2022
پوستر حرکت ناگهانی ممنوع
حرکت ناگهانی ممنوع
No Sudden Move
2021
پوستر تصادف
تصادف
Crash
2005

بازیگری سریال1

پوستر دووم پاترول
دووم پاترول
Doom Patrol
2019 - 2020