% 100

ورود به سرزمین های بد -

فصل اول - قسمت 2

Into the Badlands - S01 - E02
کارگردان: نویسنده: Alfred Gough
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در حالی که وفاداری سانی هنگامی آزمایش می شود که کوین سعی می کند او را وادار به عملی غیر قابل بیان کند.