دانلود اپلیکیشن
Emily Beecham

Emily Beecham

بازیگری فیلم3

پوستر پیمان
دو زبانه
پیمان
Guy Ritchie's The Covenant
2023
پوستر کروئلا
کروئلا
Cruella
2021
پوستر خارج از سیم
خارج از سیم
Outside the Wire
2021

بازیگری سریال2

پوستر 1899
دو زبانه
1899
1899
2022
پوستر ورود به سرزمین های بد
ورود به سرزمین های بد
Into the Badlands
2015 - 2019