-

دلباخته در شهر -

فصل 1 - قسمت 2

Lovestruk in the City - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

جائه وون به سئون آ می آموزد که چگونه موج سواری کند