خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Ji Chang-wook

Ji Chang-wook

بازیگری سریال2

پوستر دلباخته در شهر
دلباخته در شهر
Lovestruk in the City
2020
پوستر شفا دهنده
شفا دهنده
Healer
2014 - 2015