-

دیدن -

فصل اول - قسمت 6

See - S01 - E06
کارگردان: Stephen Surjik نویسنده: Steven Knight , Dan Shotz , Jonathan E. Steinberg
نام قسمت: Silk زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

بابا و خانواده خیانت می کنند. ملکه کین از حیله گری خود برای مواجهه با درگیری جدید استفاده می کند.