-

دیدن -

فصل اول - قسمت 5

See - S01 - E05
کارگردان: Anders Engström
نام قسمت: Plastic زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

از آنجا که ارتش Tamacti جون به بابا و خانواده نزدیک می شود ، گذشته مغرا آشکار می شود.