% 100

نیروهای اهریمنی او -

فصل 1 - قسمت 8

His Dark Materials - S01 - E08
کارگردان: Jamie Childs , William McGregor نویسنده: Jack Thorne
نام قسمت: Betrayal زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

لایرا اطلاعات بیشتری در مورد شورش کسب می‌کند، اما کمک او با هزینه شخصی بالایی همراه است....