دانلود اپلیکیشن
Andrew Scott

Andrew Scott

بازیگری فیلم5

پوستر اسلو
اسلو
Oslo
2021
پوستر 1917
دو زبانه
1917
1917
2019
پوستر آلیس در آنسوی آینه
آلیس در آنسوی آینه
Alice Through the Looking Glass
2016
پوستر اسپکتر
دو زیرنویس
اسپکتر
Spectre
2015
پوستر نجات سرباز رایان
نجات سرباز رایان
Saving Private Ryan
1998

بازیگری سریال2

پوستر نیروهای اهریمنی او
نیروهای اهریمنی او
His Dark Materials
2019 - 2020
پوستر نیروهای اهریمنی او
نیروهای اهریمنی او
His Dark Materials
2019 - 2020