-

بی‌خانمان -

فصل اول - قسمت 3

vagabond - S01 - E03
کارگردان:
نام قسمت: قسمت سوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

ها ری همچنان در مورد ضبط صدای عرشه پرواز تردید دارد اما گفته می شود که شواهد نشان می‌دهند که هواپیما معیوب بوده است.