-

بی‌خانمان -

فصل اول - قسمت 2

vagabond - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

چا دال گئون با سایر خانواده های داغدار اعلام هم‌دردی می کند و از گو های ری درخواست کمک می کند