% 100

ویچر -

فصل اول - قسمت 7

The Witcher - S01 - E07
کارگردان: Alik Sakharov نویسنده: Mike Ostrowski
نام قسمت: Before a Fall زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در حالیکه قاره در معرض خطر افزایش قدرت نیلفگارد است ، ینفر در گذشته خود تجدید نظر می کند ، در حالی که گرالت در مورد تعهد خود نسبت به قانون شگفتی تجدید نظر می کند.