% 100

ویچر -

فصل اول - قسمت 4

The Witcher - S01 - E04
کارگردان: Alex Garcia Lopez نویسنده: Declan De Barra
نام قسمت: Of Banquets, Bastards and Burials زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در مقابل داوری بهتر ، جرالت جاسیر را به سمت توپ سلطنتی همراهی می کند. سیری در یک جنگل مسحور سرگردان می شود. ینففر سعی می کند از اتهامات خود محافظت کند.