دانلود اپلیکیشن

مردگان متحرک

- فصل چهارم
The Walking Dead - S04
سال پخش: 2013 تعداد قسمت: 13

فصل‌های سریال

داستان فصل

هنگامی که گروه در یک پناهگاه ثابت زندگی می کنند ، خطر جدیدی فاجعه را تهدید می کند.