دانلود اپلیکیشن
Ross Marquand

Ross Marquand

بازیگری فیلم2

پوستر انتقام جویان: پایان بازی
انتقام جویان: پایان بازی
Avengers: Endgame
2019
پوستر انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت
Avengers: Infinity War
2018

بازیگری سریال1

پوستر مردگان متحرک
مردگان متحرک
The Walking Dead
2010 - 2022