-

پادشاه: صاحب ماسک -

فصل اول - قسمت 6

The Emperor: Owner of the Mask - S01 - E06
کارگردان: Kim Kyung-hee نویسنده: Park Hye-jin
نام قسمت: قسمت ششم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

ولیعهد سعی دارد پدر گا یون را نجات دهد ، اما این مسئله دشوارتر از آن است که انتظار داشت.