-

تسخیر خانه هیل -

فصل اول - قسمت 3

The Haunting - S01 - E03
کارگردان: Mike Flanagan نویسنده: Liz Phang
نام قسمت: Touch زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

تئو کاملاً بینا سایه هایی از خودش را در یک بیمار جوان ناراحت ، دختری که با پوزخند تهدیدآمیز "آقای لبخند" تعقیب می کند ، می بیند.