دانلود اپلیکیشن
Lulu Wilson

Lulu Wilson

بازیگری فیلم3

پوستر بکی
بکی
Becky
2020
پوستر بازیکن شماره یک آماده
بازیکن شماره یک آماده
Ready Player One
2018
پوستر آنابل: آفرینش
دو زبانه
آنابل: آفرینش
Annabelle: Creation
2017

بازیگری سریال2

پوستر تسخیر خانه هیل
تسخیر خانه هیل
The Haunting
2018
پوستر چیزهای تیز
دو زیرنویس
چیزهای تیز
Sharp Objects
2018