-

تسخیر خانه هیل -

فصل اول - قسمت 10

The Haunting - S01 - E10
کارگردان: Mike Flanagan نویسنده: Mike Flanagan
نام قسمت: Silence Lay Steadily زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

محتویات اتاق سرخ سرانجام با بازگشت جرثقیل ها به خانه برای مقابله با اشباح قدیمی ، اسرار ناگفتنی و یک شر سیری ناپذیر ، آشکار می شود.