دانلود اپلیکیشن

دانشکده حقوق

- فصل 1
Law School - S01
سال پخش: 2021 تعداد قسمت: 16

فصل‌های سریال

داستان فصل

هنگامی که یک حادثه تلخ در مدرسه معتبر آنها رخ می دهد ، عدالت از طریق قانون توسط یک استاد سختگیر حقوق و دانشجویان جاه طلب او مورد آزمایش قرار می گیرد