دانلود اپلیکیشن
Kim Bum

Kim Bum

بازیگری سریال3

پوستر دانشکده حقوق
دانشکده حقوق
Law School
2021
پوستر افسانه نُه دُم
دوبله
افسانه نُه دُم
Tale of the Nine Tailed
2020
پوستر پسران برتر از گل
پسران برتر از گل
Boys Over Flowers
2009